Akciğer embolisi hastası ne hisseder?

Akciğer embolisi hastası, en sık olarak; ani başlayan nefes darlığı, öksürük ve nefes alıp – vermek ile değişkenlik gösteren göğüs ağrısı (plöritik tipte) hisseder. Ancak, akciğer kan dolaşımını etkileyen kan pıhtısının boyut ve yerine bağlı olarak bazı hastalar da belirgin bir belirti gözlenemeyebilir.