Ameliyatsız Varis Tedavisi Nedir?

Ameliyatsız Varis Tedavisi Nedir?

Son dönemlerde varis tedavisinde ameliyatsız varis tedavisi artan ilgi odağı durumunda. Bu yazımın konusu; ameliyatsız varis tedavisi. Yöntem ile ilgili merak ettikleriniz bu yazıda.

Ameliyat kelimesi Arapça bir kelime olup; işlem, ameliye anlamına gelmektedir. 1876’da, Ahmet Vefik Paşa’nın Lugat-ı Osmani’sinde kullanıldığı saptanmıştır. O tarihten, bu yana ameliyat tekniklerinde olan değişikliklerin aksine, değişmeyen iki şey kelimenin kendisi ve kelimenin ifadesine bağlı olarak gelişen içimizdeki korku veya endişe hali.

Ameliyat endişesi; kişinin kalp çarpıntısı, bulantı ve göğüs ağrısı gibi belirgin fiziksel belirtilerin ortaya çıktığı önemli bir psikolojik sorundur. Günümüzde, biz cerrahların sık olarak karşılaştıkları bir durum olmasına karşın; maruz kalanların pek az yaşadığı ve aslında yaşamak istedikleri bir durumdur. Eğer kişide, anksiyete (kaygı) bozukluğu mevcutsa, ameliyat korkusunun gelişimi daha yüksek oranda gözlenebilmektedir.

Ameliyatsız varis tedavisi

Ameliyatsız Varis Tedavisi: Mümkün Mü?

Ameliyatsız Varis Tedavisi Nedir? Gerçekten Mümkün Mü?

Günümüzde gelişen teknolojik imkanlarla artık bir çok ameliyat, ameliyatsız şekilde yapılabilir hale gelmektedir. Evet, yanlış duymadınız; artık geçmişte ameliyat ettiğimiz hastalıkların bazılarını, ameliyatsız tedavi edebilme şansına sahip oluyoruz. Yakın gelecekte de bu hastalıkların sayısının daha da artacağına hiç şüphe yok.

İşte, ameliyatsız varis tedavisi de bunlardan nasibini alan varis hastalığının tedavisi için günümüzde uygulanmaya başlamıştır. Ameliyatsız varis tedavisi deyince, aslında anlaşılan durum; varisin klasik stripping ameliyatının tersine, minimal invaziv adı verilen diğer tabiri ile endovenöz varis tedavi yöntemlerini kast etmektedir.

Varis tedavisi, veya varis için ilk müdahalenin 7. yüzyıl civarında (660 AD) yapılmıştır. 1861 yılında, ilk cerrahi bağlamanın ardından vücudumuz da ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerin anlaşılmaya başlanmıştır. Bu yıllarda, basit ligasyon tekniğini de ilk olarak Trendelenburg yapmıştır. Bu yöntemlerden sonra, 1905 yılında Keller; bir klasik varis ameliyatı olan stripping’i ilk yapan kişi olarak tıp tarihine geçmiştir.

Ameliyatsız Varis Tedavisi Nedir? Günümüzde Uygulanan, Ameliyatsız Varis Yöntemleri Nelerdir?

Bu tekniklere aslında, minimal invaziv veya doğrudan endovenöz teknikler adı verilmektedir. Tanımlamalarından da anlaşılacağı gibi; bu yöntemler (farkında iseniz artık ameliyat kelimesini kullanmıyorum) minimal invaziv yani kişiye daha az zarar veren yöntemlerdir. Burada, kritik nokta zarar kelimesidir. Zarar kelimesinden ifade edilmek istenen; uygulama bölgesi, uygulama tekniğine göre hastada ortaya çıkan istenmeyen durumlardır. Varis ameliyatlarından (klasik) sonra karşımıza çıkan en önemli sorunlar; ameliyat bölgesinde olan ağrı, morarma, kanama, enfeksiyon ve hissizlik olarak karşımıza çıkar.

Son yıllarda farkındalıkların da artması ve medikal endüstri’nin karşı konulamaz baskısı sonucunda yeni teknolojik cihaz ve ürünlerin gelişmesi kaçınılmaz olmuştur.

Varisin ameliyatsız tedavisi için, günümüzde uygulanan yöntemler arasında endovenöz radyofrekans, endovenöz lazer, endovenöz buhar, endovenöz mekanokimyasal ablasyon bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerine son zamanlarda eklenen, endovenöz tıbbi yapıştırıcı (medikal yapıştırıcı) ise bu alanda bir dönüm noktası olmaya adaydır.

Neden Ameliyat Yerine Yöntem Adı Verildi?

Bunun en temel iki nedeni, varisin ameliyatsız tedavisi için uygulanan yöntemlerin artık ameliyathane ortamında yapılmasının gerekliliğinin nerede ise kalmaması ve bununla bağlantılı olarak genel anestezinin verilmesindeki oranın giderek azalmasıdır. Minimal invaziv tedavi yöntemlerinin belki de sağladığı en önemli avantaj; işlem veya yöntemlerin ameliyathane dışına, benzer steril ortamların yaratılabildiği klinik veya muayenehane gibi ortamlara taşınması ile olmuştur. Ayrıca anestezi gerekliliğinin nerede ise kalmaması ile de; hem yöntem süreleri kısalmış hem de anesteziye bağlı olarak gelişebilecek ciddi sorunların belirgin olarak azaldığı saptanmıştır. Hastanede işlemden sonra kalış süresinin kısalması sadece hastalar için değil aynı zamanda da özel sağlık sigortaları veya sağlık hizmetini sunan kurumlarca da büyük bir avantaj olarak değerlendirilmiştir.

İşte, bu avantajlı durumlar ameliyatın, yönteme doğru değişmesinde çok etkili olmuştur. Bunun ispatı ise, günümüzde ameliyatsız varis tedavi yöntemlerinin, klasik stripping’e göre daha fazla kullanıldığıdır.

Endovenöz Varis Tedavi Yöntemleri Ne Zaman Ameliyat Olmaktan Çıktı?

2000’li yıllarında başında endovenöz ablasyon (endovenöz tedavi yöntemleri) yöntemlerinden, endovenöz radyofrekans ablasyonu ve lazer tedavilerinin arka arkaya uygulamaya girmesi ile; ameliyatsız varis tedavisinde büyük bir adım atılmış oldu.

O dönemde, her iki yöntemin klasik varis ameliyatı olan stripping ve/veya büyük Safen ven ligasyonuna göre en büyük avantajları; yöntemlerin artık ameliyat olarak algılanmasından çıkması, yöntemlerin klasik varis ameliyatına göre daha kısa sürelerde yapılabilmesi, yöntemler için anestezi gerekliliğinin en alt düzeye inmesi, yine yöntemlerden sonra gözlenen yan etki ve komplikasyonların klasik varis ameliyatına göre belirgin olarak daha az oranlarda gözlenmesi idi.

Artık; tedavinin ameliyathaneden klinik veya muayenehaneye doğru geçişi başlamıştı. Radyofrekans ve lazer yöntemlerinden hemen sonra ortaya çıkan buhar ve mekanokimyasal tedavi yöntemleri ile de bu geçiş pekiştirilmiş oldu. Özellikle, mekanokimyasal ablasyon yönteminde; endovenöz ablasyon yöntemleri (endovenöz tedavi yöntemleri) için gerekli olan tümesan anestezinin gerekliliğinin ortadan kalkması ek bir avantaj idi. Ancak, yöntemin uygulanması ve kullanılan ilaçın bazı istenmeyen etkileri yöntemin hızlı yayılımını kısmen engelledi.

Ameliyatsız Varis Tedavisi Nedir?

Venaseal Tıbbi Yapıştırıcısı – SuperGlue (Süper Zamk)

Endovenöz tıbbi yapıştırıcı (medikal yapıştırıcı, zamk tedavisi, süper yapıştırıcı) nın gelmesi ile bu tedavi yönteminde ikinci önemli bir döneme daha girildi. Tıbbi yapıştırıcıların tıpta farklı disiplinlerde kullanımı ile elde edilen tecrübeler birleştirilince; endovenöz tedaviye bu yöntemin girişi oldukça hızlı oldu.

Günümüzde, ameliyatsız varis tedavisinde kullanılan en son teknoloji olan endovenöz tıbbi yapıştırıcı (medikal yapıştırıcı); aslında medikal yapıştırıcının toplardamar içerisine özel ince bir kateter (plastik borucuk) ile verilmesi ve damarın eş zamanlı olarak geri dönüşümsüz olarak kapatılması prensibine dayanmaktadır. Anestezi gerektirmemesi nedeniyle, kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Ameliyatsız Varis Tedavisi Nedir? Avantajları Nelerdir?

Ameliyatsız varis tedavisi nedir sorusuna verdiğim yanıtlardan sonra, sanırım bu yöntemin avantajları konusunda bir fikir sahibi oldunuz. Size, ameliyatsız varis tedavisi yönteminin avantajlarını sıralayayım;

  • Hastanede uzun süreli yatış gerektirmez, genellikle işlemden sonra 6 – 8 saat içerisinde taburcu edilirsiniz,
  • Anestezi gerektirmeden yapılan bir yöntemdir. Hasta ve cerrah konforu açısından sedasyon veya hafif bir anestezi de verilebilmektedir,
  • Ameliyatsız varis tedavisi, klasik varis ameliyatlarına oranla daha kısa sürede yapılmaktadır,
  • Taburcu olduklarında, günlük aktivitelerini ve ev işlerini rahatlıkla yapabilmektedirler,
  • Ameliyat sonrası gözlenen ağrı, şişlik, morarma gibi yakınmalar klasik varis ameliyatına kıyasla çok daha az oranda gözlenmektedir,
  • Klasik varis ameliyatına göre, ameliyatsız varis tedavisi sonrası hastalar; kısa sürede işlerine dönmektedir,
  • Klasik varis ameliyatı tedavisine göre; ameliyatsız varis tedavisi olanlarda daha az oranda dikiş izi veya ameliyat kesisi olmaktadır,
  • Klasik varis ameliyatına göre, ameliyatsız varis tedavisi uygulanan hastalarda tedavi sonrası bandaj ve varis çorabı kullanım süreleri daha kısadır,
  • Ameliyatsız varis tedavi yöntemleri, SGK (sosyal güvenlik kurumu) tarafından karşılanmaktadır.

Sonuç olarak, ameliyatsız varis tedavisi bir gerçek. Teknolojinin gelişmesi ile de bu konuda, yakın zamanda farklı, daha avantajlı, etkin tedavi yöntemlerini göreceğimizden benim şüphem yok. Zaman, bize bunları sırası ile gösterecek.

Eğer sizinde, bu konu ile ilgili olarak veya aklınıza takılan herhangi bir konu ile ilgili sormak istedikleriniz varsa, bana buradan ulaşabilirsiniz. Ancak, konu ile ilgili olarak lütfen önemli açıklama başlıklı bu yazımı okuyunuz.

Sağlıkla kalın…

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu

Cevap Yaz

WhatsApp WhatsApp'tan Yaz