May Thurner Sendromu: Şiş Bacağın Bir Diğer Nedeni

Merhaba. Konumuz, May Thurner Sendromu (MTS). Büyük olasılıkla, daha önceden duymadınız. Ancak, özellikle sol bacakta, ani gelişen şişme nedenleri arasında karşımıza azımsanmayacak derece de çıkan bir hastalıktan bahsedeceğim. Birçok hasta, mevcut durumunun farkında olmadan, bu hastalık ile yaşamaktadır. Ancak, hastalığın teşhis edilmesindeki güçlük (akla gelmemesi) ve teşhiste geçikme; çok daha ciddi sorunlar ile karşılaşmamıza neden olmaktadır.

May Thurner Sendromu Nedir?

Normal olarak, pelvis veya leğen kemiği bölgesine olan kan akımı derin toplardamarlar aracılığı ile olmaktadır. Pelvis bölgesine ulaşan kan, daha sonra kalbimizin sağ tarafına taşınır. Ancak, May Thurner Sendromu bulunan hastalarda, sol bacaktan gelen derin toplardamar (sol iliak (ortak) ven) hemen ön tarafında yer alan büyük sol iliak arter ve arkasında yer alan omurga arasında, baskıya maruz kalır. Ön tarafta yer alan arter ile arka tarafta yer alan kemik yapı omurganın baskısı, bacaktan kanı kalbe getiren toplardamar içerisindeki kan akımını yavaşlatır. Ancak, sağlıklı zamanlarda ciddi bir sorun oluşturmayan (bazen, aralıklı sol bacak şişmesine neden de olabilir) bu durum; sol bacakta derin toplardamar içerisinde aniden gelişen pıhtılaşma (derin ven trombozu, DVT, derin ven trombozu ne demek?) ile belirgin hale gelir. Sol iliak arter tarafından, arka tarafta yer alan omurga ile sol iliak (ortak) venin sıkıştırılmasına May Thurner Sendromu adı verilir. Daha çok, genç kadınlarda karşımıza çıkan bu durumun tam gözlenme sıklığı bilinmese de; %25 – 30 civarında olduğu düşünülmektedir.

May Thurner Sendromu Nedir

Anatomik olarak, May Thurner Sendromu açıklaması

Sol Bacakta Ani Şişme Nedeni Olarak May Thurner Sendromu

May Thurner Sendromu bulunan hastaların çoğu, hastalıklarının farkında olmadan yaşantılarını rahatlıkla sürdürürler. Özellikle, yaşamın aktif olduğu dönemlerde bu durum herhangi bir sorun yaratmaz. Ancak, gebelik (özellikle çoğul), sedanter yaşantı (aktif spor yaşantısının durduğu) ve obezite gibi durumlarda saklı olan bu durum, aşikar bir hal alabilir.

Sık olarak, May Thurner Sendromu, derin ven trombozu (toplardamar pıhtılaşması, dvt) ile belirgin hale gelir. Derin ven trombozu’nun gelişmesine neden olabilen olaylar (doğum kontrol haplarının kullanımı, hormon replasman tedavisi, obezite, hareketsizlik) May Thurner Sendromu’nun gelişmesine alt yapı hazırlarlar.

Bazı hastalar, pıhtılaşma olmadan da May Thurner Sendromu geliştirebilirler. Bu hastaların aslında bir çoğu, kısmen daralmış olan sol iliak ven (toplardamar) çevresinde geliştirdikleri kollateraller (ara bağlantılar) yardımı ile sol bacaktan, kalbe doğru kan akımını doğal yollardan sağlamışlardır. Ancak, bu akımın derin ven trombozu (toplardamar pıhtılaşması) gelişmeden kesintiye uğradığı durumlarda May Thurner Sendromu gelişir.

May Thurner Sendromu Nedir

May Thurner Sendromu Venografik Görüntü

May Thurner Sendromu: Belirtileri Nelerdir?

May Thurner Sendromu’nun belirtileri, genellikle sol bacakta ani olarak başlayan şişme ve kalça bölgesine vuran ağrıdır. Hastalar sık olarak, 25 – 35 yaş arası, kadınlardır. Daha az sıklıkla da hastalık, venöz yetmezlik bulguları ile uzun süre içerisinde gözlenir. Bu bulgular, sol bacakta şişme, gece kasılma ve krampları ile yüzeyel toplardamarlarda belirginleşme şeklindedir. May Thurner Sendrom’lu hastaların bu grubu; uzun süre venöz yetmezlik veya varis nedeniyle takip ve tedavi edilen hastalardan oluşmuştur. Daha ileri durumlarda bu hastalarda, ayak bileği seviyesinde renk değişimi (kahverengi – siyah) ve yara (varis yarası, venöz ülser) gözlenebilir.

May Thurner Sendromu: Nasıl Teşhis Edilir?

May Thurner Sendromu’nun teşhisi; genellikle hastalık akla gelmediği için kolaylıkla konulamaz. Hastalığın saptanması bu nedenle de güçtür. En sık olarak yapılan ilk teşhis yöntemi batın (karın, abdominal) ultrasonografi olsa da; bu yöntem ile elde edilen bilgiler, hastalığın teşhisi için çoğu zaman yeterli olamamaktadır. Başlangıç için, ideal ve en güvenilir tanı yöntemi bilgisayarlı tomografidir (BT, CT). Kesin tanı, venografi (toplardamar anjiografisi) ile konulur.

May Thurner Sendromu: Nasıl Tedavi Edilir?

May Thurner Sendromu tedavisinde asıl amaç, hastanın yakınmalarını azaltmak ve ileride gelişebilecek sorunların gelişmeden önlenmesini sağlamaktır.

Kan Sulandırıcılar

Gelişmiş olan toplardamar pıhtılaşması için kan sulandırıcı (inceltici) ilaçların kullanımı oldukça önemlidir. Bu amaçla günümüzde, Heparin (düşük ve yüksek molekül ağırlıklı) ve Coumadin (kumarin) kullanılmaktadır. Kan sulandırıcı ilaçlar (kumadin alternatifi yeni nesil kan sulandırıcılar), pıhtı nedeniyle kısmen veya tama yakın tıkanmış olan toplardamar içerisinde; yeniden pıhtı oluşmasını engellemektedir. Bu ilaçların, mevcut pıhtıların eritilmesi üzerine anlamlı bir etkileri yoktur. Olası yan etkilerinin fazla olması nedeniyle, kan inceltici ilaçların mutlak olarak, bu konuda uzman bir hekimin yakın kontrol ve takibi ile verilmelidir. İlacı kullanan hasta ve hasta yakınları ilaçlar ve olası sorunlar hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

Pıhtı Eriticiler

May Thurner Sendromu’nda, iliak arterin (atardamar), toplardamar (iliak ven) üzerine baskı derecesine bağlı olarak toplardamar içerisinde hafif veya yoğun derecede pıhtı oluşabilir. Hafif derecede pıhtı oluşmuşsa, bazen kan sulandırıcı ilaçlar ile tedavi etkili olurken, daha yoğun pıhtılaşma da ise pıhtının eritilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Yoğun miktardaki pıhtı, teşhis edilir edilmez ortadan kaldırılmalıdır. Aksi taktirde, akciğer pıhtısı (emboli, pulmoner emboli) gelişebilir. Yoğun miktarda mevcut olan pıhtının eritilmesi veya ortadan kaldırılması için, minimal invaziv yöntemler mevcuttur. Bu nedenle sık olarak, toplardamar içerisinde mevcut olan pıhtının emilmesi (aspire edilmesi) veya ultrasonik kateter ile doğrudan pıhtının daha küçük parçalara ayrılarak yok edilmesi yöntemleri uygulanmaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak, derin ven trombozu tedavisi başlıklı yazımı okumanızı öneririm. Bahsedilen bu yöntemler için erken teşhis tedavi yönteminin başarısı açısından çok önemlidir. Genellikle bu tür tedavi, pıhtılaşma tanısının konulduğu 4 – 6 saat içerisinde uygulandığında daha başarılı olmaktadır.

May Thurner Sendromu

Toplardamar stentleri özel yapıdadır

Toplardamar İçi Stentler

May Thurner Sendromu, iliak arterin (atardamar) toplardamar (iliak ven) üzerine yaptığı doğrudan bası sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenle, pıhtı (varsa) eritildikten sonra, klinik durumun tekrarlamaması için toplardamar (iliak ven) içerisine mutlaka bir toplardamar stenti (venöz stent) yerleştirilmelidir. Bu sayede, toplardamar (iliak ven), atardamarın (iliak arter) basısından korunmuş olur. Tüm işlemler, lokal anestezi altında kasıktan ince plastik bir borucuk yardımıyla gerçekleştirilir.

 

Eğer, sizin de bu konu veya damar sağlığınız ile ilgili sormak istedikleriniz varsa, bana buradan  ulaşabilirsiniz. Ancak, sorunuzu sormadan önce lütfen bu yazımı okuyunuz.

Sağlıkla kalın…

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu

Resimler, www.freeimages.com ve http://ispub.com/IJIM/9/2/13754 adreslerinden alınmıştır.