Derin Ven Trombozu nasıl yakalanır?

Derin Ven Trombozu, teşhisi bazen zor konulan bir hastalıktır. Bacak ağrısı yapan nedenler göz önüne alındığında birbiri ile kolaylıkla karışır. Ancak, derin ven trombozunu yakalamanın en kolay ve geçerli yolu; renkli doppler ultrasonografi (venöz doppler ultrasonografi) incelemesidir. Venöz doppler ultrasonografi incelemesi ile teşhisin konulamadığı durumlarda ise; bilgisayarlı tomografi venografisi (BT venografi), manyetik rezonans venografisi (MR venografi) ve konvansiyonel venografi incelemesine gereksinim duyulur.

WhatsApp WhatsApp'tan Yaz