Varis ile Varikosel

Varis ile Varikosel

Toplardamar hastalıklarının farklı yerlerde karşımıza çıktığı iki durumdan bahsediyorum bu yazımda. Başka bir deyişle; bacak toplardamar hastalığı olan varis ile, yumurtalık toplardamar hastalığı olan varikosel arasında nasıl bir bağlantı var? Hassas bir konunun detaylarını paylaşacağım.

Varis ve  varikosel arasındaki bağlantının ne olduğunu hep sorar hastalarım. Her seferinde detaylı olarak açıkladığım bu durumu şimdi sizlerle burada paylaşacağım.

Ancak, bu yazıyı okumadan önce size önerim, varis nedir ile ilgili olarak yazdığım bu yazıyı (varis nedir?) okumanız.

Varikosel Nedir?

varikosel ile varis

Varikosel, testis toplardamarlarının genişlemesi ile karakterize bir durumdur. (Görsel Wikipedia‘dan alınmıştır)

Varikosel; yumurtalık kesesi (skrotum) içerisinde yer alan, spermatik kord’da bulunan toplardamarın (Pleksus Pampiniformis) genişlemesidir. Varikosel, varis gibi bir toplardamar hastalığıdır.

Nedenleri konusunda, varis gibi henüz tam bir fikir birliği oluşmamıştır. Genel popülasyonda gözlenme oranı ise yaklaşık %15 ile %20 arasında değişkenlik göstermektedir. Kısırlık (infertilite) nedeniyle tedavi edilen erkeklerde ise oran %30 ile %40’lara kadar yükselmektedir. Yapılan bir bilimsel çalışma aslında acı bir gerçeği de ortaya koymuştur; varikosel gözlenme oranı her 10 yıllık dilimde, yaklaşık olarak %10 oranında artmaktadır. Bir nevi, yaşlanma ile kötüleşen hastalıkta diyebiliriz.

Varis Nedir?

Varis, toplardamar içerisinde yer alan kapakçıkların yetersizliği ile ortaya çıkan bir hastalık olup; kadınlarda %32 ve erkeklerde ise %40 oranlarında gözlenmektedir. Varis’in nedenleri konusunda henüz bir fikir birliği sağlanamamış olsa da, farklı nedenlerin birbiri ile etkileşimine bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu konuda, blog içerisinde farklı yazılarım mevcut. Varis için, kabul edilen ortak görüş ise hastalığın toplardamar içerisinde bulunan kapakçıkların yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıktığıdır. Aslında tartışmalı nokta da burasıdır. Ne, neden ve nasıl bir şekilde toplardamar içerisinde kapak yetmezliğine neden oluyor? Eğer, varis için nedenleri bulabilirsek, bağlantılı bir hastalık olduğu düşünülen varikosel içinde, belki de yakın gelecekte nedenler ortaya konulabilecektir. Bunun sonucunda da günümüzde uyguladığımız mevcut tedavi algoritmaları da kökten değişmek zorunda kalacaktır.

Varis ile Varikosel: Neden Erken Yaşlarda Gözlenmektedir?

Her iki hastalıkta ortak bir nokta, erken yaşlarda ortaya çıkan durumun, yaş ile gözlenme oranlarının artmasıdır. Yapılan çalışmalar, varis ve varikosel’in gözlenme oranlarının yetişkinlerde gençlere oranla nerede ise iki kat daha fazla oranda yüksek gözlendiğini ortaya koymuştur. Bunun somut nedenlerini ortaya koymak, farklı toplumlarda, birçok nedenin de katkıda bulunmasından dolayı oldukça güçtür. Bu nedenle, farklı birçok merkez tarafından yapılıp, yürütülen ve farklı demografik verilere sahip geniş bir popülasyonda çalışmaların yapılmasına ihtiyacımız var gibi görünüyor.

Varis ile Varikosel: Erkek Tipi Kısırlık Nedenleri Arasında Varikosel En Önemli Nedenler Arasındadır

Varis, toplumlar üzerinde ciddi sosyo-ekonomik etkisi olan bir hastalık. İş gücü kayıpları, tedavi sürecinin uzun olması, tedavi giderlerinin yüksek olması, uzun dönemde bacakta yara gibi farklı durumlara neden olması gibi farklı birçok açılardan toplumlar üzerinde etkili olmaktadır.

Varikosel’de ise durum hastalığın doğrudan kısırlık ile bağlantısı nedeniyle daha farklı bir boyuttadır. Erken yaşta saptanması ve her açıdan üretken olan bir yaşta hastalığın tespit edilmesi, genç bireyi psikolojik açıdan olumsuz etkilemektedir.

Varis ile Varikosel: Günümüzde Birlikte Değerlendirilen Hastalıklar Arasında Yer Almaktadır

Oluşum nedenleri açısından ele aldığımızda, varis ve varikosel tanı konulduklarında birlikte değerlendirilmeleri gereken hastalıklardandır. Bu nedenle, gerek ürolog’ların ve gerekse de kalp ve damar cerrahlarının, muayeneleri sırasında her iki hastalığı da sorgulamaya yönelik soru sormaları ve fizik muayenelerini yapmaları erken tanı ve tedavi için önemlidir.

Bu konu ile ilgili yazdığım diğer yazımı da okumak isterseniz, bağlantısı burada.

Eğer sizinde, bu konuda eklemek veya her iki hastalık ile ilgili olarak sormak istedikleriniz varsa, bana buradan ulaşabilirsiniz. Ancak, soru sormadan önce mutlaka bu yazıyı okuyunuz.

Sağlıkla kalın…

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu

p.s.: Resim www.freeimages.com (Pontus Edenberg) adresinden alınmıştır.

Cevap Yaz

WhatsApp WhatsApp'tan Yaz