Yeni Nesil Kan Sulandırıcılar ve Kullanımı

Yeni Nesil Kan Sulandırıcılar ve Kullanımı

Merhaba, dün yazmaya başladığım, Yeni Nesil Kan Sulandırıcılar ile ilgili olan yazımın, ikinci bölümü ile birlikteyiz. Oldukça önemli bir konu olması nedeniyle, iki bölüm şeklinde planladım.

Bugün, dün kaldığımız yerden devam ediyorum, yazıma.

Kumadin alternatifi olarak, yakın zamanda kullanıma giren yeni nesil kan sulandırıcıların kullanımları sırasında, karşılaşılan en önemli sorun kanamanın kontrolü nasıl yapılmalıdır?

Bu arada, kan pıhtılaşması ile ilgili olan yazım da ilginizi çeker diye düşünüyorum.

Yeni Nesil Kan Sulandırıcılar Kullanımında, Kanamanın Kontrol Edilmesi

Yeni nesil kan sulandırıcılar içerisinde, antidotu olan tek ilaç Dabigatran’dır. Idarucizumab, Dabigatran’ın etkisini dakikalar içerisinde, tamamen ortadan kaldırmaktadır. Dabigatran dışında yer alan Rivaroksaban ve Apiksaban’ın antidotu bulunmamaktadır. Bu durum, kanama durumunda veya daha da önemlisi acil bir operasyon gerekliliğinde oldukça ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kumadin kullanımına bağlı kanamalarda olduğu gibi, K vitamini uygulamasının hiçbir faydası yoktur. Yeni nesil kan sulandırıcı ilaç kullanımı sırasında karşılaşılan kanama durumunda, en etkili yöntem; ağız yolu ile aktif kömür verilerek verilmiş olunan yeni nesil kan sulandırıcı ilacın emiliminin azaltılması, imkan varsa kanama bölgesinin baskı veya koterizasyon (cerrahi olarak yakılması) ile kontrol altına alınmasıdır. Dabigatran kullanan hastalarda, dializ ile ilacın dolaşım sisteminden uzaklaştırılması etkili bir yöntem olarak akılda tutulmalıdır. Ancak, unutulmaması gereken bir durum, diğer iki ilacın kimyasal yapılarının farklı olmasından dolayı dializ yöntemi etkisiz bir uygulamadır.

Taze donmuş plazma ve rekombinan faktör VIIa gibi uygulamaların insanlar üzerinde etkinlikleri henüz ispatlanmamıştır.

yeni nesil kan sulandırıcılar

Yeni Nesil Kan Sulandırıcılar

Ameliyat Olacağım, Yeni Nesil Kan Sulandırıcılar Ne Zaman Kesilmeli?

Son yıllarda, artan kullanımlarından dolayı hastalarımın, sık olarak sordukları bir soru da; ameliyat olacağım, kullandığım kan sulandırıcı ilaçları ne zaman kesmeliyim? Bu sorunun yanıtı; planlanan ameliyat, kullanılan yeni nesil kan sulandırıcının tipi, ve kullanım amacı ile böbrek yetmezliği olup olmadığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Laparoskopi ve kolonoskopi gibi düşük kanama riskine sahip işlemler için, eğer Dabigatran kullanılıyorsa; planlanan işlemden 48 saat önce ilacın kullanımının durdurulması yeterli olmaktadır. Benzer olarak, Rivaroksaban ve Apiksaban kullanılıyorsa bu süre 24 saat olarak, yeterli olmaktadır. Böbrek yetmezliği mevcutsa; ilacın kan dolaşımından temizlenmesi yavaşlayacağı için; bu süreler normalden daha uzun olmaktadır.

Büyük cerrahi girişim, kalp pili veya defibrillatör takılması, beyin cerrahisine ait girişimler gibi yüksek kanama potansiyelinin bulunduğu durumlarda ise, yeni nesil kan sulandırıcı ilacın tipine bakılmaksızın, planlanan işlemden 48 saat öncesinde ilacın kullanımının durdurulması yeterlidir. Acil durumlarda, ameliyata alınmak zorunda kalan hastalarda, kanamanın olması, beklenen bir durum olarak akılda tutulmalıdır.

Yeni Nesil Kan Sulandırıcı Kullanıyorum, Ameliyatımdan Ne Kadar Zaman Sonra, İlacıma Tekrar Başlamalıyım?

Herhangi bir cerrahi girişim nedeniyle, kullanımı durdurulmuş olan yeni nesil kan sulandırıcı ilaçların, işlemden ne kadar süre sonra tekrar başlanacağı; yapılan cerrahi işleme, yeni nesil kan sulandırıcının kullanım nedenine ve böbrek yetmezliğinin olup olmadığına göre değişkenlik göstermektedir. Ancak, yeterli kanama kontrolünün yapıldığı, yeni nesil kan sulandırıcı ilaç kullanan çoğu hasta için, bu süre ortalama 4 – 6 saat arasındadır. Başka bir deyişle, yeni nesil kan sulandırıcı ilaca; 4 – 6 saat içerisinde tekrar başlanabilinir. Genellikle önerilen ilk doz, %50 oranında azaltılarak verilmelidir. Daha sonra, planlanan doza yükseltme yapılır.

Yeni nesil kan sulandırıcıların kullanıma girmesi ile, kullanım alanları giderek genişlemektedir. Ritm bozuklukları, heparin kullanımına bağlı trombositopeni, atar ve toplardamarların pıhtılaşma nedeniyle tıkanması gibi durumlar yeni nesil kan sulandırıcı ilaçların yeni kullanıma giren hastalıklarındandır.

Yeni Nesil Kan Sulandırıcı İlaçların, Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Yeni nesil kan sulandırıcı ilaçların kullanımları oldukça yakın zamanda başlamıştır. Bu nedenle, kullanım alanları ve kullanıldıkları durumlar ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlar konusunda henüz yeterli veriler elde edilmemiştir. Bunun sonucunda da kullanım alanları ve kullanılması planlanan durumlar konusunda tam bir fikir birliği mevcut değildir. Ancak, eldeki verilere bağlı olarak, özellikle protez kalp kapağı veya belirgin kalp kapak hastalıkları olan hastalarda; etkileri tam olarak bilinmediği için yeni nesil kan sulandırıcıların kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Yeni nesil kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda, eş zamanlı trombolitik (pıhı eritici) tedavinin yapılması da kanama riskini arttıracağı için oldukça tehlikelidir.

Yaşlı hastalarda, böbrek yetmezliği ve eşlik edebilecek diğer olumsuz faktörlere bağlı olarak; yeni nesil kan sulandırıcıların kullanımı oldukça risklidir.

Yeni Nesil Kan Sulandırıcı İlaç Seçimi

Yeni nesil kan sulandırıcı ilaçlar, kumadin ve türevi alternatifi olarak, pıhtılaşma ile seyreden hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, günümüzde giderek artan oranda kullanılmaktadır. Kullanım gereksinimi ortaya çıktığında, hangi ilacın seçileceği konusunda farklı kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Her ne kadar, yeni nesil kan sulandırıcı ilaçların üretim ve kullanım maliyetleri diğer alternatif tedavilere göre halen yüksek ise de; kumadin ve türevlerine kıyasla tedavi etkinlik/maliyet oranı, yeni nesil kan sulandırıcı ilaçların daha avantajlı oldukları yönündedir.

Yeni nesil kan sulandırıcı ilaçlar ile ilgili olan paylaşımımı burada sonlandırıyorum. Bu konu ile, daha ileri zamanlarda, daha özel yazı paylaşmayı düşünüyorum. Gerçekten, bu ilaçların geleceği olan ve güvenilir farklı kullanım alanlarının ortaya çıkması ile kendilerini kanıtlayacak ilaçlar olduğuna inanıyorum.

Bu yazım ile bağlantılı olan diğer yazıma da buradan (kumadin alternatifi yeni nesil kan sulandırıcılar) ulaşabilirsiniz.

Evet, yeni nesil kan sulandırıcı ilaçlar ile ilgili olan yazımın birinci bölümü burada bitti. Sizin de bu konu veya kalp – damar sağlığınız ile ilgili sormak istedikleriniz varsa, bana buradan ulaşabilirsiniz. Ancak, sorunuzu sormadan önce, lütfen bu yazımı okuyunuz.

Sağlıkla kalın…

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu